1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szlovákiai Léva testvérvárossal közös pályázatot nyújt be az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásában a 2014-2020 közötti programidőszakban a Kisprojekt Alapból pályázható Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/WETA/1901 számú felhívására.

 

2. A Közgyűlés nyertes pályázat esetén Léva városával megosztva saját költségvetéséből biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt, mely, maximum 2.783,18 euró.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz biztosítandó önkormányzati forrás összegének a 2020. költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjon.

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati program részleteinek kidolgozása és a pályázat benyújtása érdekében Léva testvérvárossal a tárgyalásokat lefolytassa, a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: jognyilatkozatok megtételére – azonnal

 

Felelős: Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester