1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni, egyúttal a Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózat határozat melléklete szerinti Alapszabályában foglaltakat elfogadja.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tagfelvételhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: tagsági kérelem benyújtására – 15 nap

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester