1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Bányai Zsuzsanna Erzsébettel az Ars Sanata Kft. háziorvosával 2020. április 1-jétől 2025. március 31-ig terjedő határozott időtartamra a 15. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződést, az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas rendelő biztosítására pedig haszonkölcsön szerződést köt a 6525 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlanon a 6525/A/5 albetét tekintetében.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Bányai Zsuzsanna Erzsébet az Ars Sanata Kft. háziorvosa Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Bányai Zsuzsanna Erzsébet személyesen látja el.

 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Bányai Zsuzsanna Erzsébet az Ars Sanata  Kft. háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a használati jogot alapító szerződés alapján a 6525 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlanon a 6525/A/5 albetétet - mely a természetben Érd Bajcsy Zs. út 143. szám alatt található - a háziorvosi  feladatok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a feladat-ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti.

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester