• Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társasággal 2013. június 30. napján az Érdi Galéria működtetésére megkötött közművelődési megállapodást – a Társaság kérésére - közös megegyezéssel 2020. február 29. napjával megszünteti.
  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. március 1. napjával megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a Városi Galéria (2030 Alsó u. 2.) szakmai és kulturális feladatainak ellátásával.
  • A feladat ellátásához szükséges forrás a 2020. évben 18 150 000 Ft, amely összeggel a Társaság üzleti tervét a Közgyűlés a határozat melléklete szerint módosítja. A szerződés megkötéséhez szükséges költségvetési fedezetet a Közgyűlés a 2020. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja.

 

Határidő: a közművelődési szerződés aláírására 2020. március 01. napja

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester