• Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. március 01. napjával határozatlan időtartamra megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az érdi Alsó u. 2. szám (hrsz: 22712) alatti Városi Galéria épületének folyamatos üzemeltetésével.
  • Az üzemeltetéshez szükséges üzemeltetői díj a 2020. évben 10 360 000 Ft, amely összeggel a Társaság üzleti tervét a Közgyűlés a határozat melléklete szerint módosítja. A szerződés megkötéshez szükséges fedezet a 2020.évi költségvetési rendelet 5. számú melléklet/ K337 során rendelkezésre áll.

 

Határidő: az üzemeltetési szerződés aláírására 2020. március 01.napja

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester