1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 31.708.746 forint összegű, 2019. évi szabad maradványát elvonja.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2019. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 92.169.795 forintból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 83.874.513 forintot elvonja.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a felhasználható maradványt, összesen 88.369.017 Ft-ot a veszteségek csökkentése céljából általános tartalékba helyezi.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására: azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester