Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

94/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Sport Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

95/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

96/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

97/2020. (IX. 24.) határozat

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

98/2020. (IX. 24.) határozat

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezésére vonatkozó felhívásról

Tovább...

99/2020. (IX. 24.) határozat

 

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. taggyűlésén és az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén történő képviseletről

Tovább...

100/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének elfogadásáról

Tovább...

101/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének módosításáról

Tovább...

102/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Városfejlesztési Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadásáról

Tovább...

103/2020. (IX. 24.) határozat

a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) 100 % -os üzletrésze tulajdonjogának megszerzéséről

Tovább...

105/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról

 

Tovább...

104/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

Tovább...

106/2020. (IX. 24.) határozat

a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan egy részének hasznosításáról

Tovább...

107/2020. (IX. 24.) határozat

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

108/2020. (IX. 24.) határozat

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Tovább...

109/2020. (IX. 24.) határozat

a Magyar Földrajzi Múzeum alapító okiratának módosításáról

Tovább...

110/2020. (IX. 24.) határozat

a Szociális Gondozó Központ intézményi működésének átalakításáról

Tovább...

111/2020. (IX. 24.) határozat

a Szociális Gondozó Központ létszámának megállapításáról

Tovább...

112/2020. (IX. 24.) határozat

az Intézményi Gondnokság létszámának megállapításáról

Tovább...

113/2020. (IX. 24.) határozat

az újonnan alapítandó bölcsőde létszámának megállapításáról

Tovább...

2020.09.24.

123/2020. (IX. 24.) határozat

a Bolyai János Alapítvány részére támogatás biztosításáról

Tovább...

122/2020. (IX. 24.) határozat

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetéséről

Tovább...

121/2020. (IX. 24.) határozat

a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

Tovább...

120/2020. (IX. 24.) határozat

a 11. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Tovább...

119/2020. (IX. 24.) határozat

az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

118/2020. (IX. 24.) határozat

az 5. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

 

Tovább...

117/2020. (IX. 24.) határozat

az 5. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

Tovább...

116/2020. (IX. 24.) határozat

Érd Megyei Jogú Város területén „Babafák” ültetéséről

Tovább...

115/2020. (IX. 24.) határozat

a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötéséről

Tovább...

114/2020. (IX. 24.) határozat

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

113/2020. (IX. 24.) határozat

az újonnan alapítandó bölcsőde létszámának megállapításáról

Tovább...

112/2020. (IX. 24.) határozat

az Intézményi Gondnokság létszámának megállapításáról

Tovább...

111/2020. (IX. 24.) határozat

a Szociális Gondozó Központ létszámának megállapításáról

Tovább...

110/2020. (IX. 24.) határozat

a Szociális Gondozó Központ intézményi működésének átalakításáról

Tovább...

109/2020. (IX. 24.) határozat

a Magyar Földrajzi Múzeum alapító okiratának módosításáról

Tovább...

108/2020. (IX. 24.) határozat

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Tovább...

106/2020. (IX. 24.) határozat

a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan egy részének hasznosításáról

Tovább...

105/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról

 

Tovább...

104/2020. (IX. 24.) határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

Tovább...

103/2020. (IX. 24.) határozat

a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) 100 % -os üzletrésze tulajdonjogának megszerzéséről

Tovább...