1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) kizárólagos tulajdonában lévő Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) (továbbiakban: Társaság)hárommillió forint névértékű üzletrészét - amely a Társaság törzstőkéjének 100%-át képviseli - ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kívánja átvenni.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén kezdeményezze a Társaság 1. pontban körülírt üzletrészének Érd Megyei Jogú Város részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló, valamint az érdi 0110/103, 0111/5 és 0111/6 hrsz-ú – ingatlanokon a Társulás vagyonkezelésének megszüntetéséről szóló döntés meghozatalát.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti Társulási döntések megszületése esetén írja alá az ezekről szóló szerződéseket.

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester