hasznosításáról

 

 

1.Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú ingatlan 38,6 m² nagyságú részének határozatlan idejű hasznosítására a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban  foglalt feltételekkel.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

 

  • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
  • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
  • Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész,
  • dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport ügyintézője.

 

 

Határidő:         közzétételre: döntést követő 5 napon belül

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester