Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum 9/2016. (I. 28.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester          

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester