Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília u. 6.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 2019. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester