Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint többségi tulajdonos utasítja az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Ptk. 3:189. § (1) b) bekezdésében foglaltak alapján a taggyűlést hívja össze és intézkedjen a veszteséges gazdálkodás következtében kialakult tőkehelyzet rendezéséről. A tőkehelyzet rendezésére vonatkozó javaslatot haladéktalanul küldje meg a tulajdonosok részére.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester