Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2020.10.22.

169/2020. (X. 22.) határozat

az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás

eredményének megállapításáról

Tovább...

182/2020. (X. 22.) határozat

a Szociális Gondozó Központ intézményvezetőjének megbízásáról

Tovább...

181/2020. (X. 22.) határozat

a Szociális Gondozó Központ intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről

Tovább...

180/2020. (X. 22.) határozat

Simó Károly önkormányzati képviselő módosító indítványában felsorolt adatigénylések teljesítésének vizsgálatáról

Tovább...

179/2020. (X. 22.) határozat

a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalásáról

Tovább...

178/2020. (X. 22.) határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása tárgyában pályázat benyújtásáról

Tovább...

177/2020. (X. 22.) határozat

a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Tovább...

176/2020. (X. 22.) határozat

repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos elvi hozzájárulás megadásáról

Tovább...

175/2020. (X. 22.) határozat

a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásról

 
 
Tovább...

174/2020. (X. 22.) határozat

 

az érdi 5. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

173/2020. (X. 22.) határozat

az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

172/2020. (X. 22.) határozat

az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

171/2020. (X. 22.) határozat

az Intéző utcában található 24796/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan meghatározott részének hasznosítására pályázat kiírásáról

Tovább...

170/2020. (X. 22.) határozat

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről

Tovább...

168/2020. (X. 22.) határozat

a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Tovább...

167/2020. (X. 22.) határozat

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról

Tovább...

166/2020. (X. 22.) határozat

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-nek az Érd, Diósdi út 14/a (hrsz: 21472/1) szám alatti ingatlan átalakításával, felújításával történő megbízásáról

 

Tovább...

165/2020. (X. 22.) határozat

az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosításáról

Tovább...

164/2020. (X. 22.) határozat

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

163/2020. (X. 22.) határozat

a „Pöttöm Sziget Bölcsőde” alapító okiratának elfogadásáról

Tovább...