Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával

 

2021. május 2. napjától 2026. május 1. napjáig

 

Wolf Katalint bízza meg.

 

Wolf Katalin munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Alapbér: egyösszegű havi bruttó: 430.000 forint.

 

Alapbéren túli pótlék: vezetői pótlék havi bruttó 100.000 forint.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 2021. május 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester