Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 21472/1 helyrajzi számú, kivett közterület megjelölésű 850 négyzetméter nagyságú, természetben 2030 Érd, Diósdi út 14/A. szám alatti ingatlanon található kétszintes védőnői szolgálat épületének üzemeltetésével határozatlan időtartamra megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

 

Az önkormányzat a Társaság részére a tevékenysége ellátásához a mindenkori üzleti tervben foglaltaknak megfelelő önkormányzati forrást biztosít.

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester