Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a településen történő biztonságos közlekedés megteremtése érdekében a következő 15 éves ciklusra átfogó gyalogos-átkelőhely létesítési program megindítását határozza el a képviselők és a lakosság bevonásával.

 

 

Határidő:         a program részleteinek és ütemezésének előkészítésére  - 60 nap.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester