Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) b) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva

a Magyar Földrajzi Múzeum egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester