Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi beszámolóját elfogadja.

 

Az alapító úgy dönt, hogy az adózott eredményből osztalékot nem fizet, a képződött eredményt eredménytartalékba helyezi.

 

 

Határidő:         határozat közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester