Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. június 21. és augusztus 13. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét a Szociális Gondozó Központ biztosítja.

 

A nyári napközis tábor megrendezésére az önkormányzat tulajdonát képező, az Érdi Tankerületi Központ vagyonkezelésében levő Bolyai János Általános Iskolában, valamint a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében kerül sor. A Bolyai János Általános iskola épületrészeinek használata érdekében az Érdi Tankerülettel megállapodás kerül megkötésre, melyben rögzítésre kerül, hogy a tábor ideje alatt felmerülő működési költségek ellentételezéseként a tábor ideje alatt használt folyosó és ebédlő tisztasági festéséről az önkormányzat gondoskodik.

 

A tábor térítési díjának összege heti 12 ezer forint/fő összegben kerül meghatározásra, amelyet a szülők – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményének figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg.

 

A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a térítési díj heti 25 ezer forint/fő.

 

A nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges 7,5 millió forint összegű előirányzat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló keretből az Intézményi Gondnokság költségvetésébe átvezetésre kerül.

 

Az önkormányzat a Bolyai János Általános Iskola épületrészeinek tisztasági festését a 2021. évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló keretből fennmaradó 1,5 millió forint összegű előirányzatból biztosítja.

 

A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb 2021. október 15-ig köteles benyújtani.

 

A Közgyűlés felkéri a Szociális Gondozó Központ és az Intézményi Gondnokság vezetőjét, hogy a tábor megrendezéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg.

 

Határidő:         határozat továbbítására – 2021. május 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester