Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2022.01.27

18/2022. (I. 27.) határozat - 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása

18/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

a 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Tovább...

17/2022. (I. 27.) határozat - Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadása

17/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadásáról

Tovább...

16/2022. (I. 27.) határozat - Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák 2022/2023. évi felvételi körzettervezetének véleményezése

16/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák 2022/2023. évi felvételi körzettervezetének véleményezéséről

Tovább...

15/2022. (I. 27.) határozat - óvodák 2022. évi nyári zárásának meghatározása

15/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az óvodák 2022. évi nyári zárásának meghatározásáról

Tovább...

14/2022. (I. 27.) határozat - Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021. évi pedagógiai-szakmai tevékenységének éves értékelése

14/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021. évi pedagógiai-szakmai tevékenységének éves értékeléséről

Tovább...

13/2022. (I. 27.) határozat - Érdi Kincses Óvoda 2020/2021. évi pedagógiai-szakmai tevékenységének éves értékelése

13/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Kincses Óvoda 2020/2021. évi pedagógiai-szakmai tevékenységének éves értékeléséről

 

Tovább...

12/2022. (I. 27.) határozat - önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

12/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról

Tovább...

11/2022. (I. 27.) határozat - Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

11/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

Tovább...

10/2022. (I. 27.) határozat - polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelése

10/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Tovább...

9/2022. (I. 27.) határozat - Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökének és alelnökének megválasztása

9/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökének és alelnökének megválasztásáról

Tovább...

8/2022. (I. 27.) határozat - Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

8/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Tovább...

7/2022. (I. 27.) határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása

7/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt

pályázat benyújtásáról

Tovább...

6/2022. (I. 27.) határozat - ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadása

6/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadásáról

Tovább...

5/2022. (I. 27.) határozat - 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása” pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulás megadása

5/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása” pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Tovább...

4/2022. (I. 27.) határozat - érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelői szerződés módosítása

 

4/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelői szerződés módosításáról

Tovább...

3/2022. (I. 27.) határozat - Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

3/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

Tovább...

2/2022. (I. 27.) határozat - Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

2/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötéséről

Tovább...

1/2022. (I. 27.) határozat - az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és -szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárása

1/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és -szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárásáról

Tovább...