1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. február 10. napjával – a határozat elfogadását követő azonnali hatállyal - Lengyel Péter képviselő Bizottsági tagságát megszünteti, ezzel egyidejűleg Gál Alexet és Csornainé Romhányi Juditot a Fenntarthatósági Bizottság képviselő tagjának, Eőry Esztert és Révész Dávidot pedig nem képviselő tagnak megválasztja.

 

2. A Közgyűlés a Fenntarthatósági Bizottság létrehozásáról szóló 213/2019. (XI. 5.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Fenntarthatósági Bizottság:

 

Elnök:

Andrasek Mónika

Tagok:

Gál Alex

 

Balla Imre

 

Csépán István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Fülöp Sándorné

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Eőry Eszter

 

Pilisy Sándor

 

Révész Dávid

 

Varga Illés Levente

 

Takács Éva

 

Fülöp Barbara”

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) számú határozatának 4.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Fenntarthatósági Bizottság:

 

Elnök:

Andrasek Mónika

Tagok:

Gál Alex

 

Balla Imre

 

Csépán István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Fülöp Sándorné

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Eőry Eszter

 

Pilisy Sándor

 

Révész Dávid

 

Varga Illés Levente

 

Takács Éva

 

Fülöp Barbara”

 

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester