Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 18/2022. (II. 10.) számú határozatát elutasítja és megállapítja, hogy ... szemben a méltatlansági ok nem áll fenn. Egyebekben .... települési képviselő Közgyűlés által elfogadott módosító javaslatát – mint indokolást – megerősíti az alábbiak szerint:

A Közgyűlés ..... méltatlanságának kimondására irányuló indítványt elutasítja arra hivatkozva, hogy a .... a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Felügyelő- és Auditbizottságában 2018 óta viselt tagsági jogviszonyát és az érte járó díjazás tényét valamennyi ezen időpont óta leadott és nyilvánosságra is hozott vagyonnyilatkozatában pontosan feltüntette.

 

Tekintettel továbbá arra a körülményre is, hogy összeférhetetlenségét felszámolta azzal, hogy a 2021 májusától érintett időszakra vonatkozóan felvett tiszteletdíjait a nevezett egyesület részére maradéktalanul visszafizette, továbbá nyilatkozott róla, hogy a jövőben térítésmentesen látja el a szóban forgó egyesületi ellenőrző testületekben a tagsági jogviszonyával járó teendőit.

 

Ezzel megtörtént a helyzet teljes körű reparálása.

 

A Közgyűlés megállapítja azt is, hogy az összeférhetetlenségi okot nem a .... hozta létre, hiszen az alapul szolgáló jogviszonya 2018 óta változatlanul fennállt, és a nyilvánosság számára is hozzáférhető módon ismert volt, hanem egy egyszerre 25 törvényt módosító jogszabály kibocsátása folytán állott elő, melyről való tudomásszerzését követően az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntette.

 

Határidő: továbbításra – Mötv. szerint

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester