Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi utca 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával

 

2022. március 01. napjától 2027. február 28. napjáig

 

DÁVID DZSENIFERT

 

bízza meg.

 

A Közgyűlés Dávid Dzsenifer illetményét

  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
  • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján

a következők szerint állapítja meg:

 

                                 Garantált illetmény                                               260.000,- Ft/hó,

                                 Ágazati szakmai pótlék                                          52.000,- Ft/hó,

                                 Bölcsődei ágazati pótlék                                      100.000,- Ft/hó,

                                 Intézményvezetői pótlék                                       100.000,- Ft/hó,

                                 Munkáltató által meghatározott illetményrész          87.000,- Ft/hó,

 

                                 Illetmény mindösszesen                          bruttó  599.000,- Ft/hó.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester