Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Figura István rendőr főtörzsőrmester 2022. március 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

 

 

Határidő:         döntés továbbítására – 3 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester