Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának Szalay Jenő Tornacsarnok névre való elnevezéséhez.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket, illetve hogy a szükséges intézkedések megtegye.

 

 

Határidő:         2022. március 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester