Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester 2022. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:            jegyző

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester