I. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a súlyos allergiával élő gyermekek biztonsága érdekében az Epipen Junior nevű, bárki által könnyen használható adrenalin injekció használatával kapcsolatban az Önkormányzat által fenntartott intézményekben (bölcsődék, óvodák, Családok Átmenti Otthona) egészségvédelmi programot indít.

 

Az egészségvédelmi program gyógyszerköltségére a Közgyűlés 550 ezer forintot a 2022. évi költségvetés Általános tartaléka terhére biztosít.

 

II. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy szakmai együttműködő szervezetek bevonásával gondoskodjon a program elindításáról, és az eredményekről számoljon be a Közgyűlés ülésén.

 

III. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a program önkormányzati intézményekben történő bevezetéséről az Érdi Tankerületi Központot valamint a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnáziumot és kezdeményezzen egyeztetést a program közoktatási intézményekben való kiterjesztéséről.

 

 

Határidő:         I. pont tekintetében - azonnal

II. pont tekintetében - a Közgyűlés 2022. szeptemberi ülése

III. pont tekintetében - program elindítását követően

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester 

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester