1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022. évi márciusi rendes ülésének időpontját 2022. március 10. napjában állapítja meg. Az ülés kezdete 10 óra.

 

2. A közgyűlés a 2022. évi munkatervének elfogadásáról a 17/2022. (I.27.) határozatát a fentieknek megfelelő tartalommal módosítja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester