Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Emberi Hang  Alapítvány (székhelye: 2030 Érd, Jegyző utca 74.) részére 400 ezer forint támogatást biztosít a 2022. évi polgármesteri keret terhére.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester