Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B §-a szerinti fenntartói jogkörében eljárva - a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester