Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában álló intézmények 2021. évi maradványának felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló alábbi intézmények 2021. évi szabad maradványát – összesen 166.342.066 forintot – elvonja, és általános tartalékba helyezi:

Intézmény megnevezése

Maradvány összeg (forint)

Érd Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

13 191 674

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

149 439 912

Szepes Gyula Művelődési Központ

168 518

Szociális Gondozó Központ

728 539

Intézményi Gondnokság

926 751

Magyar Földrajzi Múzeum

120 209

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

276 089

Érdi Kincses Óvoda

763 273

Érdi Szivárvány Óvoda

617 725

Pöttöm Sziget Bölcsőde

109 376

Összesen

166 342 066

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester