Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. május 26-ai nyilvános ülésének napirendjéről szóló 98/2022. (V. 26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Dávid Dzsenifer intézményvezető, Pöttöm Sziget Bölcsőde

 

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Rózsa Gábor kirendeltség-vezető, Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

                               Nagy László megbízott tűzoltóparancsnok, Érd Hivatásos Tűzoltóság

 

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Böjtös Andrea Rita elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ

 

 1. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Báló Ottília igazgató

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2021. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

       Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Kövesdi Péter ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Petruska László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet    módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére (Gesztelyi-ház bővítése)

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola (18223/9 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (933 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátás feladataival összefüggő döntések meghozatalára

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Beszámoló a 2021. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester