1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló, Érd belterület 933 helyrajzi számon nyilvántartott, 18029 m2 alapterületű, „kivett sporttelep” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. szám alatt található ingatlanon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:85. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben foglaltak alapján társasháztulajdont alapít a határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirat szerinti tartalommal.
  2. A Közgyűlés az 1. pontban körülírt társasház szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:         a hatósági eljárás indítására, illetve a jognyilatkozatok megtételére 2022. június 15.

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester