1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi 16-os felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Steel-Med Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Érd Kutyavári út 29., cégjegyzékszáma: 13-09-220142, adószáma: 27845158-1-13) feladat-ellátási szerződést köt 2022. július 1-jétől 2027. június 30-áig, 5 éves időtartamra. A háziorvosi tevékenységet személyesen végző orvos: dr. Atzél Klára Júlia.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Steel-Med Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az 1. pont szerinti feladatra finanszírozási szerződést kössön.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Steel-Med Korlátolt Felelősségű Társaság az érdi ingatlan-nyilvántartásban 19631/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Érd, Balatoni út 66. szám alatt található önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyeként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

 

Határidő:         szerződés megkötésére 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester