Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 51/2020. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2022. augusztus 1. hatállyal a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

 

Határidő:         a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester