Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. augusztus 1. napjától az önkormányzat fenntartásában működő óvodák pedagógus és egyéb alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Intézmény

óvodapedagógus

pszichológus

fejlesztő pedagógus

pedagógiai asszisztens/gyógy-pedagógiai asszisztens

dajka

 

óvodatitkár

karbantartó

Összesen

Kincses Óvoda

73

1

1

13

36

3

3

130

Kincses Óvoda

13

1

 

13

6

3

 

 

Fácán Tagóvoda

10

 

5

 

 

Harkály Tagóvoda

8

 

4

 

 

Kutyavári Tagóvoda

20

 

10

 

 

Ófalusi Tagóvoda

8

1

4

 

 

Tállya Tagóvoda

6

 

3

 

 

Tündérkert Tagóvoda

8

 

4

 

 

Szivárvány Óvoda

87

1

16

43

3

154

Szivárvány Óvoda

25

1

 

16

12

3

 

 

Erdőszéle Tagóvoda

10

 

5

 

 

Kisfenyves Tagóvoda

12

 

6

 

 

Meseház Tagóvoda

14

 

7

 

 

Napsugár Tagóvoda

10

 

5

 

 

Tusculanum Tagóvoda

16

1

8

 

 

Mindösszesen:

160

2

2

29

79

6

6

284

 

Az óvodapedagógusok létszáma 2 fővel, míg az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma 1 fővel növekszik.

 

Az új csoport indítására tekintettel a Közgyűlés

- az Érdi Kincses Óvoda személyi juttatás és járulék összeg előirányzatát az álláshely betöltése esetén az Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzatán rendelkezésre álló forrás terhére 3.700.000,- Ft-tal megnöveli;

- az Érdi Kincses Óvodában szükséges eszközbeszerzés céljára 7.300.000,- Ft összeget biztosít az Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata terhére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester