Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását, mely a Fácán köz – Pintyőke utca – Fogoly utca – Szajkó utca által határolt tömbben olyan építési övezet kialakítására irányul, amelyben a szabályozás lehetővé teszi az egyes épületekhez szabályos telkek hozzárendelését.

A feladat végrehajtásához szükséges költségvetési fedezet a 2022. évi költségvetésben biztosított.

 

 

Határidő:         HÉSZ teljes felülvizsgálatával egy időben

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester