1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő 24-es készlet-azonosító számú, a NÉBIH Tordas telephelyen található 7,4 m3 tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

  1. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szociális ellátási célra kívánja felhasználni.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, amely a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

  1. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető forgalomba és nem értékesíthető.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes jogkörrel eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.

  

    

Határidő:          azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester