1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) kormányrendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására.

 

 

Határidő:          a pályázati kiírás továbbítására – azonnal

a pályázat elbírálására: 2022 december 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester