Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörében eljárva, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésével és feladatainak az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére történő átadásával összefüggésben, az átadással érintett átmeneti időszak gazdálkodásának biztonsága érdekében a következő döntéseket hozza:

 

A Társaság a feladatainak átadásáig az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alaptevékenységéhez nem kapcsolódó új kötelezettséget – ideértve a munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is – nem vállalhat.

 

A Társaság a feladatainak átadásáig a saját alaptevékenységéhez kapcsolódóan – egymillió forint felett pedig kizárólag a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával – vállalhat kötelezettséget, ideértve a munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester