Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2023. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

 

A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulását elősegítő feladatok elvégzése, valamint egyéb intézmény, infrastruktúra és gazdaságfejlesztést célzó pályázati, beruházási lehetőségek kihasználása.

 

A Modern Városok Program keretében megvalósuló intézményfejlesztésekhez kapcsolódó használatbavételi és működési engedélyek beszerzésének koordinálása, annak fokozott figyelemmel kisérése.

 

Energiaracionalizálási intézkedések kidolgozása a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vonatkozásában.

 

A biztonságos közlekedés feltételeinek javítása, új gyalogos átkelőhelyek kijelölése, gyalogjárdák tervezése, építése. Parkolási lehetőségek megteremtése, bővítése a város frekventált területein.

 

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.

 

Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek minél szélesebb körű biztosítása.

 

A közbeszerzési törvény és a saját beszerzési utasításaink szabályainak megfelelő eljárások alkalmazása, a verseny biztosítása, az eljárások jogszerű lefolytatása.

 

Az önkormányzati honlap adattartalmának folyamatos bővítése, a lakosság tájékoztatása és segítése érdekében a hatósági ügyintézést támogató új, korszerű nyomtatványok és ügyintézési ügymenetek ismertetésével.

 

A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.

 

A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása.

 

A belső kontrollrendszer fejlesztésével a Polgármesteri Hivatal céljainak minél hatékonyabb megvalósítása.

 

 

Határidő:         2023. december 31.

Felelős:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester