1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja álláspontját, miszerint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményt továbbra is a város intézményeként kívánja működtetni, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (iromány száma: T/2031.) szándékával nem ért egyet és határozottan ellenzi a járóbeteg-szakellátás – a fenntartó, azaz az önkormányzat hozzájárulása nélküli – államosítását.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a nyilvánosságot és a magyar Országgyűlést tájékoztassa.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Közgyűlés kormánypárti tagjait, hogy képviselői esküjüknek megfelelően, Érd polgárai érdekében, helyzeti előnyükből fakadóan kezdeményezzenek tárgyalásokat a Kormány tagjaival és a megfelelő döntéshozókkal a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény önkormányzati fenntartásban való megtartása érdekében.

 

A Közgyűlés felkéri dr. Aradszki András országgyűlési képviselőt, hogy a lehetséges összes fórumon adjon hangot a város tiltakozásának a tervezett átalakítás, a járóbeteg-szakellátás államosítása ellen, mivel az Érd és az ellátási körzet lakóinak érdekeivel gyökeresen ellentétes. A Közgyűlés felkéri képviselő urat, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket, folytasson tárgyalásokat Érd Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése döntésének támogatása érdekében és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményéről legkésőbb a 2023. márciusi Közgyűlésen számoljon be.

 

A Közgyűlés felszólítja továbbá képviselő urat, hogy a határozat 1. pontjának szövegével és szándékával ellentétes egyetlen törvényjavaslatot se támogasson szavazatával.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve képviselői beszámoló 2023. márciusi rendes közgyűlésen

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester