J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. szeptember 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott nyilvános üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, dr. Barabás Emőke Mária, az Igazgatási és Hatósági Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Mészáros László Antal, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

Előadó: dr Feik Csaba jegyző

           

 1. Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Duna u. 84., Érd belterület 21003 helyrajzi számú ingatlan átminősítése

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti 7345 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részének hasznosítása

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

           

 1. A kulturális intézmények igazgatóhelyettesi kinevezéseivel kapcsolatos döntések

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerületi Központ által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetése a 2024. évre és az ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat elfogadása

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat határidejének meghosszabbítása

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

           

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Jó reggelt kívánok! Megállapítom, hogy a mai Közgyűlés határozatképes 17 fővel, Dr. Asztalos Éva képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai Közgyűlésen. Mielőtt elkezdenénk a mai Közgyűlést, sajnos megint rossz hírrel kell kezdenem. A fekete zászlót azért vontuk fel, mert dr. Badalai Ödönné, Perlaki Emília egykori önkormányzati képviselő életének 83. évében elhunyt. Emi néni az 1994-98-as ciklusban volt önkormányzati képviselő és az Érdi Bolyai János Általános Iskola testnevelő tanára volt. Kérem, hogy 1 perces néma felállással emlékezzünk.

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg dr. Badalai Ödönné volt önkormányzati képviselőről.Dr. Csőzik László polgármester: Emi néni temetése október 6-án lesz 15 órakor az Alsó utcai templomkertben. Elnézést kérek a korai kezdésért, nagyrészt miattam van, mert az a megtiszteltetést ért, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége fölkért, hogy az Önkormányzatok Napján rendezett ünnepi konferencián tartsam meg a nagyelőadást az államtitkár urat követően, és emiatt el kell indulnom viszonylag korán. Még egyszer elnézést kérek az okozott kellemetlenségért. A napirendről visszavonom a második napiendet: „Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása”. Hat sürgős előterjesztés érkezett a mai Közgyűlésre: „A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről szóló rendelet elfogadása”, ,,Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról”, ,,Az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról”, az ,,Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre történő tervmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról”, az ,,Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről” és ,,A Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetése”. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

245/2023. (IX. 28.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről szóló rendelet elfogadása”, ,,Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról”, ,,Az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról”, az ,,Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre történő tervmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról”, az ,,Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről”, ,,A Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetése” tárgyú sürgős előterjesztéseket a 2023. szeptember 28-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom első napirendként tárgyalni „Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról” című sürgős előterjesztést. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.A szavazásra feltett napirendi javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. szeptember 28-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

                 Előadó: dr Feik Csaba jegyző

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd, Duna u. 84., Érd belterület 21003 helyrajzi számú ingatlan átminősítése

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti 7345 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részének hasznosítása

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében

                 Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 1. A kulturális intézmények igazgatóhelyettesi kinevezéseivel kapcsolatos döntések

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerületi Központ által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetése a 2024. évre és az ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat elfogadása

                 Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 1. Alapítványi forrás átadása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat határidejének meghosszabbítása

                 Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről szóló rendelet elfogadása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre történő tervmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetése

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

246/2023. (IX. 28.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. szeptember 28-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. szeptember 28-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

                 Előadó: dr Feik Csaba jegyző

           

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Duna u. 84., Érd belterület 21003 helyrajzi számú ingatlan átminősítése

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti 7345 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részének hasznosítása

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében

                 Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A kulturális intézmények igazgatóhelyettesi kinevezéseivel kapcsolatos döntések

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerületi Központ által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetése a 2024. évre és az ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat elfogadása

                 Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat határidejének meghosszabbítása

                 Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

           

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről szóló rendelet elfogadása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre történő tervmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetése

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

NAPIREND:

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

                 Előadó: dr Feik Csaba jegyző

           

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Duna u. 84., Érd belterület 21003 helyrajzi számú ingatlan átminősítése

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti 7345 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részének hasznosítása

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében

                 Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A kulturális intézmények igazgatóhelyettesi kinevezéseivel kapcsolatos döntések

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerületi Központ által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetése a 2024. évre és az ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat elfogadása

                 Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat határidejének meghosszabbítása

                 Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

           

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről szóló rendelet elfogadása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre történő tervmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetése

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek