1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A rendelet módosítása rendszeresítené a címzetes vezetői intézményvezetői címet. Felteszem szavazásra a rendeletmódosítást. 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„16/A. Címzetes vezetői cím

16/A. §

(1) Címzetes intézményvezetői, illetve címzetes igazgatói, főigazgatói cím (a továbbiakban együtt: címzetes vezető) adható annak, aki legalább három vezetői cikluson keresztül az önkormányzat által fenntartott egészségügyi, köznevelési, továbbá kulturális (közművelődési) intézményben intézményvezetői, illetve igazgatói tisztséget töltött be, vezetői megbízása lejár, illetve – a szakmai alkalmatlanság esetét kivéve – megszűnt, amennyiben munkájával kivívta a fenntartó, a lakosság, és az intézmény alkalmazotti közössége megbecsülését, továbbá munkájával hozzájárult az intézmény fejlődéséhez, eredményes működéséhez, továbbá hírnevének öregbítéséhez.

(2) A címzetes vezetői cím a nyugdíjba vonulását követően is megilleti a cím viselésére jogosult vezetőt.

(3) A címzetes vezetői cím mellé egyedi díszoklevél és 500.000,- Ft jutalom jár.

(4) A cím adományozását a polgármesternél írásban, indokolással ellátva bárki kezdeményezheti. A címzetes vezetői cím adományozására a polgármester tesz javaslatot. Az odaítélésről a Közgyűlés dönt.

(5) Az elismerés átadására legkésőbb a vezetői megbízás megszűnését követő legkésőbb 90 napon belül kerül sor.

(6) Az elismerés odaítélésével kapcsolatos eljárás során a rendelet 20. alcímét nem kell alkalmazni.”

  1. §

Ez a rendelet 2023. június 28-án 9 órakor lép hatályba.

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – minősített többséggel – 16 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

22/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelete

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

 

„16/A. Címzetes vezetői cím

 

16/A. §

 

(1) Címzetes intézményvezetői, illetve címzetes igazgatói, főigazgatói cím (a továbbiakban együtt: címzetes vezető) adható annak, aki legalább három vezetői cikluson keresztül az önkormányzat által fenntartott egészségügyi, köznevelési, továbbá kulturális (közművelődési) intézményben intézményvezetői, illetve igazgatói tisztséget töltött be, vezetői megbízása lejár, illetve – a szakmai alkalmatlanság esetét kivéve – megszűnt, amennyiben munkájával kivívta a fenntartó, a lakosság és az intézmény alkalmazotti közössége megbecsülését, továbbá munkájával hozzájárult az intézmény fejlődéséhez, eredményes működéséhez, továbbá hírnevének öregbítéséhez.

(2) A címzetes vezetői cím a nyugdíjba vonulását követően is megilleti a cím viselésére jogosult vezetőt.

(3) A címzetes vezetői cím mellé egyedi díszoklevél és 500.000,- Ft jutalom jár.

(4) A cím adományozását a polgármesternél írásban, indokolással ellátva bárki kezdeményezheti. A címzetes vezetői cím adományozására a polgármester tesz javaslatot. Az odaítélésről a Közgyűlés dönt.

(5) Az elismerés átadására legkésőbb a vezetői megbízás megszűnését követő 90 napon belül kerül sor.

(6) Az elismerés odaítélésével kapcsolatos eljárás során a rendelet 20. alcímét nem kell alkalmazni.”

  1. §

Ez a rendelet 2023. június 28-án 9:00 órakor lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen