10. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adása

Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszem szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Vagyonkezelők) vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyakat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. § (2) bekezdés a) pontja értelmében ingyenesen a nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény  szerinti köznevelési feladatot ellátók tulajdonába adja, a köznevelési közfeladat ellátása céljából.

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozat 1. pontja szerinti ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó ajánlatnak a Vagyonkezelők részére történő megtételéről és – annak elfogadása esetén – a tulajdon átruházására irányuló szerződéseket írja alá.

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

228/2023. (VI. 28.) határozata

 

a köznevelési közfeladat ellátása céljából ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

 

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Vagyonkezelők) vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyakat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. § (2) bekezdés a) pontja értelmében ingyenesen a nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény  szerinti köznevelési feladatot ellátók tulajdonába adja, a köznevelési közfeladat ellátása céljából.

 

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozat 1. pontja szerinti ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó ajánlatnak a Vagyonkezelők részére történő megtételéről és – annak elfogadása esetén – a tulajdon átruházására irányuló szerződéseket írja alá.

 

 

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Szűcs Gábor alpolgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Modern Városok Program Támogató Okiratának módosítását kezdeményezze annak érdekében, hogy az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája számára beszerzett eszközök ingyenes átadásának a lehetősége biztosítható legyen.

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Támogató Okirat módosításának figyelembevételével intézkedjen a határozat 1. pontja szerinti ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó ajánlatnak az Érdi Tankerületi Központ és az Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája részére történő megtételéről, és – annak elfogadása esetén – a tulajdon átruházására irányuló szerződéseket írja alá.

Határidő:        folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

229/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Modern Városok Program Támogatói Okirata módosításának kezdeményezéséről

 

 

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Modern Városok Program Támogató Okiratának módosítását kezdeményezze annak érdekében, hogy az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája számára beszerzett eszközök ingyenes átadásának a lehetősége biztosítható legyen.

 

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Támogató Okirat módosításának figyelembevételével intézkedjen a határozat 1. pontja szerinti ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó ajánlatnak az Érdi Tankerületi Központ és az Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája részére történő megtételéről, és – annak elfogadása esetén – a tulajdon átruházására irányuló szerződéseket írja alá.

 

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen