11. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Sürgős előterjesztés: A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

            Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadására a bizottsági elnökökből, a polgármesterből és alpolgármesterekből, illetve a frakciók delegáltjaiból álló munkacsoport tett javaslatot polgármester úrnak.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Kérdésem, hogy a felsorolt alapítványok közül mindegyik érdi székhelyű, illetőleg érdi tevékenységet folytat-e?

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Tudomásom szerint igen, talán egyet látok, ami nem érdi székhelyű, viszont érdi tevékenységet folytat.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Más érdi székhelyű alapítványok nem nyújtottak be pályázati kérelmet ezzel kapcsolatosan? Mivel nem tudjuk, hogy egyáltalán hány pályázó volt, ezért azt sem tudom megítélni, hogy akkor miért pont olyat fogunk ebben az összegben részesíteni, aki nem érdi, mivel korábban hoztunk egy olyan döntést, hogy amennyiben az érdi székhelyű alapítványok, egyesületek nem nyújtanak be pályázatot és marad ebből az összegből, akkor szóba jöhet, hogy nem érdi székhelyű alapítványok is kapjanak ebből a részből.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Emlékezetem szerint nem volt más alapítvány, aki szabályos pályázatot adott volna be. Mindenkié, akinek szabályos volt és érdi, részesült ebből.


Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke: Hol a többi jóváhagyott pályázatunk?

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Az előterjesztésnek a címe a civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása, ebből kifolyólag alapítványok vannak az előterjesztésben, az alapítványi forrás átadása közgyűlési döntést igényel.

 

Simó Károly képviselő: Előállt az a helyzet, amire korábban felhívtuk a figyelmet, hogy a Batthyány Program keretében volt egy civil pályázati rendszer, széles döntési kör döntött a pályázatokról, nagyon sok ember vett részt a döntéshozatalban, bizottságok, átlátható folyamat volt. Ez lassan, többek között Gregus László úr asszisztálásával, szavazataival átalakult. Először csak szűkült a kör, most már lényegében egy személyben polgármester úr dönt a pályázatokról és meglepődik elnök úr, hogy csak az kerül be hozzánk, ami alapítványt érint? Az is csak azért, mert a törvény azt mondja, hogy az alapítványról döntenie kell a közgyűlésnek. Ez egy teljesen átláthatatlan folyamattá tette az egészet, és most láthatjuk ennek a következményeit.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A Közgyűlés döntött a civil rendelet módosításáról, véleményem szerint egyáltalán nem lehet átláthatatlanabb, sőt átláthatóbb lett, és ha mindenki megjelenne az ülésen a munkacsoport tagjai közül, ugyanúgy a Fidesz-KDNP és Összefogás frakció tagjai is, illetve az összes bizottsági elnök, akkor szerintem nagyon is érthető lenne. Gregus László képviselő úr hozzászólásához hozzátenném, hogy ő nem azt mondta, hogy nincs tisztában valamivel, hanem hiányolta a nem alapítványokat a felsorolásból.


Tetlák Örs alpolgármester: Némileg kénytelen vagyok ellentmondani Simó Károly képviselőnek, mert itt van előttem a meghívó a munkacsoport ülésére. A meghívót természetesen megkapta T. Mészáros András is bizottsági elnökként, illetve Józsa Csaba, mint a frakciójuk jelöltje. Nem jöttek el a bizottság ülésére, tehát az átláthatatlanságot ne kritizálják olyan esetben, amikor egyébként nem azon múlt, hogy ne vehettek volna részt azon az ülésen, amikor döntöttünk a civil szervezetek pályázati forrásával kapcsolatban.

 

T. Mészáros András, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője: Ha már így megszólíttattam, szeretném elmondani, hogy az előkészítő munkacsoport ülése tegnap fél 1-kor kezdődött, ezt követően volt a Kulturális, Művelődési és Ifjúsági Bizottság ülése, majd utána a Pénzügyi Bizottsági ülése. Mindezt azért, mert nem a rendes ülésre készültünk fel, aminek holnap kellene lennie. Ellenben a múlt héten, csütörtökön volt egyfajta előkészítő ülése a Közgyűlésnek, egy rendkívüli ülése, most van megint egy rendkívüli ülése, majd pedig holnap, amikor a rendes ülés tervszerűen lenne, akkor pedig nem lesz ülés. Amikor valaki felkészül egy bizottsági ülésre vagy adott esetben egy közgyűlésre, akkor előveszi a munkatervet és az alapján megpróbálja a saját idejét is beosztani meg természetesen azt is, amit a bizottsági munkára és egyéb dolgokra kell fordítania. Akkor is előfordul, hogy valamelyik bizottsági ülésre az ember óhatatlanul nem tud elmenni, egyébként a többség is jár így, a kisebbségnél valóban nehezebb kicsit a probléma, mert egy- egy embernek kellene ugyanabban a bizottságban, ugyanazon a ponton döntenie, ha pedig az az egy ember valamilyen oknál fogva nem ér vissza Budapestről fél egyre, akkor nem tud megjelenni a szóban forgó ülésen. Erről az utolsó pillanatban tájékoztattam is a bizottság vezetőjét, hogy nem fogok tudni odaérni, ellenben a Kulturális, Művelődési és Ifjúsági Bizottság ülésén már ott tudtam lenni. A kérdés, hogy az az átláthatóság, amikor valakin keresztül megüzenjük a másik frakciónak? Mert például akkor dr. Asztalos Évának ki mondja meg a döntést? Ha nincs rá intézményi technológia, hogy ő, mint képviselő élhessen azzal a jogával, hogy ismerje, hogy miről dönt, vagy miről akarják, hogy döntsön, és nagy valószínűség szerint a Tekauer Norbert úr is nehezen kerülne ezzel tisztába, mert ugye a Fidesz-KDNP Összefogás frakciója nem érzi kötelességének, hogy elmondja, és gondolom, a Szövetség Érdért frakció sem érzi kötelességének. Tehát rögtön találtunk a 18 ember között 2 képviselőt, aki szinte ki van zárva az előkészítési munkafolyamatból, az átláthatóságból, és lehetetlenné van téve, hogy bármilyen tudása legyen az ügyekről. Természetesen ő is bármelyik bizottsági ülésre elmehet, mert a bizottsági ülések nyilvánosak, de azt hiszem, hogy az előkészítési munkálatoknak a folyamatán a nyilvánosság érdekében is kellene egy kicsit változtatni. Az a rendeletmódosítás, amit mi nem fogadtunk el, arról az elmúlt időszakban kiderült, hogy nem nagyon működik és nem is hasznos a közösségnek.


Simó Károly képviselő: Az előttem szólókra reagálva, Tetlák Örs azt mondta, teljesen jó, hogy van egy ilyen bizottság, ahol frakciók vannak képviseltetve, de én másról beszéltem. Arról beszéltem, hogy amikor ez ki lett alakítva, például a sport ügyek területén a Sport Bizottság döntött, a kulturális és ifjúsági területen a kulturális és ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottság, és ez mintegy 50-60 embert jelentett. Meg tudott jelenni egy csomó olyan szakmai érv és olyan szakember, aki részt vehetett. Most ahhoz képest a valamilyen politikai alku alapján összeállított bizottságról úgy gondolom, hogy nem az átláthatóságot erősítő. Továbbra is fenntartom, hogy ha a város civil társadalmát szeretnénk támogatni - márpedig eredetileg ez volt a cél a Batthyány Programban, amikor ez a pályázati rendszer kialakult -, minél szélesebbre kellene tárni a kapukat, nem pedig becsukni. Lépésről lépésre, egymás után módosult a rendelet, most ott tartunk, ha esetleg felmegyünk a város honlapjára és esetleg nem felejtette el valaki feltenni a nyerteseket, akkor megtudjuk, vagy pedig akkor, ha egyébként a törvényi kötelezettség okán alapítványról van szó és mindenképpen dönteni kell róla. Egyébként pedig a döntést, ami most elő van terjesztve, azt támogatjuk.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Annyit hozzátennék, hogy a sport támogatásokat a bizottság dönti el ugyanúgy, ahogy régen is, egyedül azt a problémát orvosolta ez a civil rendelet módosítás, hogy amikor még részekre volt osztva például a Kulturális Alap, ha jól emlékszem volt Környezetvédelmi -, Szociális és Egészségügyi Alap, ezek lettek egy civil alapba összegezve, és így legalább kiosztásra kerül. Általában korábban az volt a probléma, hogy egyes alapoknál, például a Kulturális Alap esetében általában nagyon nagy túljelentkezés volt, míg adott esetben a Közbiztonsági Alapból mindig maradt. Szerintem erre megoldást nyújtott, de vizsgáljuk meg a képviselő úr felvetéseit és majd térjünk vissza rá.

 

T. Mészáros András képviselő: Valóban módosult a dolog, most már nem tudunk róla semmit. Aki nem ennek az előkészítő bizottságnak a tagja, az nem tud róla semmit, azt sem, hogy összességében hány pályázat érkezett be és mennyi ebből az érdi. Fontos a rendelet jogszerű végrehajtásának szempontjából, hogy mennyi ebből az, amelyik kitölti a keretet, mennyi keret marad meg, hogy a fennmaradó részt adott esetben a nem érdi székhelyű, de Érden tevékenységet folytató pályázók kapják. Ezt jó lenne látni, akkor sokkal átláthatóbb lenne, de ezt az előterjesztés nem tárgyalja, miközben a rendelet végrehajtásának a jogszerűsége meg megköveteli, hogy legalább ekkora átláthatóságunk legyen, a számok tükrében láthassuk, hogy mennyire történik meg valóban a rendelet végrehajtása. Ha nem is tudjuk konkrétan, hogy melyik pályázó hogyan nyert, érdemes lenne egy ilyen előterjesztésnek azt is taglalni, hogyha az érdi pályázatok valamilyen oknál fogva kevesebb értéket érnek el, mint ami rendelkezésre áll, akkor annak mi az oka? Rossz a pályázat? Formai okok miatt? Mert pontosan az érdi civil szervezeteknek ezeket a tanulságokat lehetne közvetíteni. Ezekről most már évek óta senki nem tud semmit, tehát nem tud javítani, aki beadott egy pályázatot és elrontotta, illetve nem tud sem tartalmi, sem formai tanulságokat levonni, hogy hogy lehetne sikeresebben pályázni, pedig pont a civil társadalom, civil egyesületek, illetve alapítványok működését elősegítendően hoztuk létre ezt a rendeletet.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Sok mindenben egyetértek, főleg a végén lévővel, hogy az a cél, hogy minél szélesebb körben hozzáférhető legyen és hogy megkapják a támogatásokat. Ez a civil rendelet módosítás előtt áll, és abba majd a készítők biztos, hogy szélesebb körben be fognak vonni több javaslatot is.


Tetlák Örs alpolgármester: Ugyanezt szerettem volna elmondani. Pont az utóbbi évek pályázatai és a bírálóbizottság tapasztalati alapján szeretnénk módosítani a rendeletet lényegében azért, hogy még többen tudjanak sikeres pályázatot beadni. Úgy emlékszem, hogy a korábbi években volt olyan, amikor részt tudtatok venni ebben a közös döntésben, illetve ott voltatok az előkészítő bizottságon. A tegnapi nap valóban sűrűre sikerült, de igyekeztünk úgy összeállítani a napirendet, hogy a bizottsági ülésekkel ne ütközzön az előkészítő bizottság ülése. Jeleztem, hogy egyébként a meghívót természetesen megkapta a frakciótok is. Azzal maximálisan egyetértek egyébként, hogy indokolt lenne lényegesen több részletet megismernie a közvéleménynek, ezért a magam részéről mindent meg is fog tenni, tehát semmiféle titok nincs abban, hogy milyen döntések születtek, kik pályáztak, milyen összegeket nyertek, ezt közzé is fogjuk tenni.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Két dologgal szeretném kiegészíteni a korábbi hozzászólásomat. Az egyik az, hogy szerintem érdemes lenne megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az ilyen pályázatokat elbíráló csoportnál vegyük figyelembe azt, hogy két független képviselő is van, Tekauer Norbert és jómagam, tehát ne legyünk kirekesztve az ilyenfajta részvételből. A másik pedig, annak sem látom akadályát, hogy az előterjesztés mellékletében miért nem szerepelhetnek ezek a pályázatok? Az egy dolog, hogy hozott egy döntést ez a bíráló bizottság, de én például szeretném látni, hogy a pályázatoknak mi a tartalma. Ettől most teljes egészében el vagyunk zárva. Úgy gondolom, szükséges lenne, hogy ez az előterjesztésnek a mellékletét képezze.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A civil rendelet következő módosítása során ezt is figyelembe fogják venni. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a határozat melléklete szerinti alapítványi források átadásáról dönt.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …./2023. (VI.28.) határozatához

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg

(forint)

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

 

Öt eseményből álló hangverseny sorozat megrendezése      

600 000

 

Pro Inventa Alapítvány

 

Napközis jellegű nyári gyerektábor 65 gyerek részére

290 000

 

Érdi Gimnázium Alapítvány

 

Szabadidős nyári tábor szervezése

600 000

 

Érdi Civil Állatmentők Alapítvány

 

A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, ivartalanítási kampány

589 680

 

Poly-Art Alapítvány

 

Irodalmi és képzőművészeti kiadványok nyomdai költsége, megjelentetése

600 000

 

Hóangyal Alapítvány

 

Iskolai programsorozat, kulturális, sport, ismeretközvetítő- és közösségi programok szervezése

600 000

 

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

Ivartalanítási kampány az érdi állattartók számára, helyi és környékbeli állatorvosok bevonásával

600 000

 

Paraktív Integrációs Alapítvány

 

Sérült emberek bevonása a sport világába, a társadalmi integráció és szemléletformálás segítése

400 000

 

Emberi Hang Alapítvány

 

Fogyatékkal élők számára tábor szervezése

600 000

 

Tüskeböki Menedék Alapítvány

 

Sünök és kisállatok mentése

200 000

 

Pöttöm Sziget Alapítvány

Program a kiscsoportosok számára, a biztonságos átmenet biztosítása az otthoni nyugalomból a közösségi létbe

597 240

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

230/2023. (VI. 28.) határozata

 

a civil pályázat keretében alapítványi forrás átadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a határozat melléklete szerinti alapítványi források átadásáról dönt.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 230/2023. (VI.28.) határozatához

 

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg

(forint)

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

 

Öt eseményből álló hangverseny sorozat megrendezése      

600 000

 

Pro Inventa Alapítvány

 

Napközis jellegű nyári gyerektábor 65 gyerek részére

290 000

 

Érdi Gimnázium Alapítvány

 

Szabadidős nyári tábor szervezése

600 000

 

Érdi Civil Állatmentők Alapítvány

 

A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, ivartalanítási kampány

589 680

 

Poly-Art Alapítvány

 

Irodalmi és képzőművészeti kiadványok nyomdai költsége, megjelentetése

600 000

 

Hóangyal Alapítvány

 

Iskolai programsorozat, kulturális, sport, ismeretközvetítő- és közösségi programok szervezése

600 000

 

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

Ivartalanítási kampány az érdi állattartók számára, helyi és környékbeli állatorvosok bevonásával

600 000

 

Paraktív Integrációs Alapítvány

 

Sérült emberek bevonása a sport világába, a társadalmi integráció és szemléletformálás segítése

400 000

 

Emberi Hang Alapítvány

 

Fogyatékkal élők számára tábor szervezése

600 000

 

Tüskeböki Menedék Alapítvány

 

Sünök és kisállatok mentése

200 000

 

Pöttöm Sziget Alapítvány

Program a kiscsoportosok számára, a biztonságos átmenet biztosítása az otthoni nyugalomból a közösségi létbe

597 240

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen