3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: Következő napirend a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása. Fekete-Mácsai Anettát, a jelenlegi igazgató helyettest jelölte a bíráló bizottság. Dr. Kubassek Jánossal voltak hosszas egyeztetéseim, az az elképzelés, hogy ő tudja folytatni természetesen értékes munkáját a megfelelő a rang és anyagi elismerés mellett. Természetesen ezt tükrözte a rendeletmódosítás. Így azt gondolom, hogy a fontos intézményünknek a további kiegyensúlyozott működése, illetve kicsit fiatalítása, kicsit nyitása az új irányok felé is szavatolva van. A módosító indítvánnyal egyetértek amúgy, még be is fogadnám, de szerintem logikailag a zárt napirend témája lenne. 

 

T. Mészáros András képviselő: Ehhez a napirendhez tartozik, mert itt döntünk a kinevezésről és ezzel a módosítóval lényegében a leendő kinevezettre, Fekete-Mácsai Anettára fogunk valamifajta kötelezettséget hárítani és ettől kezdve abból a szempontból közömbös, hogy most egy címzetes vagy nem címzetes személynek a lehetőségéről tárgyalunk vagy sem, mivel a leendő igazgató asszony fogja tudni ezt végrehajtani, hogyha mi erre megkérjük. Erről is szól a határozati javaslat, utalva a Kulturális Minisztériumnak a véleményére, amelyben egyetért Fekete-Mácsai Anetta igazgatói kinevezésével és négy évtizednyi kimagasló munkája elismeréseként javasolja és támogatja dr. Kubassek János címzetes igazgatói kinevezését azzal, hogy e cím mellett tudományos tanácsadói kinevezésben is részesüljön. Arra kérjük fel a határozati javaslatban Fekete-Mácsai Anettát, hogy ezt maradéktalanul vegye figyelembe és dolgozzon együtt dr. Kubassek János úrral a megfelelő munkajogi és anyagi kondíciók mellett. Ezért gondolom, hogy ehhez a napirendi ponthoz tartozik és ehhez is nyújtottam be a módosító indítványt. Kérem a többséget, hogy a módosító javaslatot fogadja be és akkor természetesen mi is be tudjuk fogadni az eredeti javaslatot.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az utolsó mondat jelentőségét megértettem.


Dr. Feik Csaba jegyző: Természetesen egyetértek ezzel, csak nekem az a véleményem, hogy ez valójában a zárt ülés témájához illeszkedik. Egyrészt azért, mert olyan személyi ügyről van szó, amiről nem tudtuk nyilatkoztatni dr. Kubassek János urat, hogy nyílt ülést vagy pedig zárt ülést szeretne. Másrészt ez is egyfajta cím adományozás, az meg eleve zárt üléshez kapcsolódik.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az a helyzet, hogy ha a képviselő úr továbbra is úgy gondolja, hogy ehhez a napirendhez tartozóan adta be, akkor az köt minket, azt nem tudom áttranszformálni, hogy márpedig ennek ott van helye. Ilyet nem tud az SZMSZ-ünk.

 

Simó Károly képviselő: Hogyha polgármester úr befogadja a módosító indítványt, akkor nem kell dönteni róla.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezzel tisztában vagyok, nem tartalmilag volt ezzel baj. Egyetértek jegyző úrral és szerintem a logikája alapján a zárt ülés napirendi pontjához tartozik.


Lengyel Péter képviselő: Öt perc szünetet kérek.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szünetet rendelek el.

 

 

A Közgyűlés a szünet után folytatódik.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Dr. Kubassek János igazgató urat szeretettel köszöntjük, hozzájárult ahhoz, hogy nyilvánosan tárgyaljuk az ügyet. Befogadom a módosító javaslatot.  Mivel a frakcióvezető úr is II. határozati javaslatként írta, ezért két külön szavazásunk van. Azért is kell két külön szavazást tartani - mind a kettő titkos, de az első minősített, a másik egyszerű többséges. Felteszem szavazásra az első határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum (Érd, Budai út 4.) igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátásával

  1. augusztus 1-jétől 2028. július 31-éig

Fekete-Mácsai Anettát

bízza meg.

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 637.300, azaz hatszázharminchétezer-háromszáz forintban állapítja meg.

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal,

                        a munkaszerződés megkötésére – 2023. augusztus 1.          

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja – titkos szavazással, minősített többséggel – 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

211/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum (Érd, Budai út 4.) igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátásával

2023. augusztus 1-jétől 2028. július 31-éig

 

Fekete-Mácsai Anettát

bízza meg.

 

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 637.300, azaz hatszázharminchétezer-háromszáz forintban állapítja meg.

 

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal,

                        a munkaszerződés megkötésére – 2023. augusztus 1.         

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot, ami T. Mészáros András frakcióvezető úr javaslata, hogy az államtitkári véleményhez idomulva a tudományos tanácsadói kinevezést is eszközölje a Közgyűlés, melyet támogatok, befogadok.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Fekete-Mácsai Anettát, a Magyar Földrajzi Múzeum élére újonnan kinevezett igazgatót, hogy a KIM által megfogalmazottakat

„Fentieken túl – négy évtizednyi kimagasló munkája elismeréseként – javasolom és támogatom dr. Kubassek János címzetes igazgatói kinevezését azzal, hogy e cím mellett tudományos tanácsadói kinevezésben is részesüljön.” 

maradéktalanul vegye figyelembe, és dolgozzon együtt dr. Kubassek János úrral  a megfelelő munkajogi és anyagi kondíciók mellett.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja – titkos szavazással – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

212/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Magyar Földrajzi Múzeummal kapcsolatos döntés meghozataláról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Fekete-Mácsai Anettát, a Magyar Földrajzi Múzeum élére újonnan kinevezett igazgatót, hogy a KIM által megfogalmazottakat

„Fentieken túl – négy évtizednyi kimagasló munkája elismeréseként – javasolom és támogatom dr. Kubassek János címzetes igazgatói kinevezését azzal, hogy e cím mellett tudományos tanácsadói kinevezésben is részesüljön.” 

maradéktalanul vegye figyelembe, és dolgozzon együtt dr. Kubassek János úrral  a megfelelő munkajogi és anyagi kondíciók mellett.

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Dr. Kubassek János úrnak szeretettel megköszönöm az elmúlt évtizedeket, de ez nem jelent semmiféle búcsút, hiszen címzetes igazgatóként és tudományos tanácsadóként is ugyanúgy számítunk a jövőben a munkájára. Fekete-Mácsai Anetta korábbi igazgató helyettes asszonynak pedig gratulálunk, kívánjuk, hogy harmonikusan vezesse tovább ezt az intézményt volt igazgató úrral együttműködve. Azt hiszem, ez mindannyiunk óhaja.