5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 Dr. Csőzik László polgármester: Arról szól, hogy a város vezetőinek illetményeit a törvényes szintre kell emelni.


Simó Károly képviselő: Támogatom a Kormányhivatal álláspontját is meg azt is, hogy a törvényt minden esetben, hogyha hoznak, azt tartsuk be. Nem tartottam és most sem tartom jónak azt a gondolkodásmódot, hogy a város vezetői fizetés tekintetében - és most konkrétan polgármester úr és az alpolgármester urak fizetéséről beszélünk - egyfajta demagógiába csússzon bele bárki is. Azt gondolom, hogy felelős munka a városvezetés. Nem jó az, hogyha egy város nem fizeti meg megfelelően azokat, akik több 10 milliárd forintos költségvetés felett rendelkeznek. Igazából ha megnézzük, hogy a versenyszférában milyen fizetések vannak, akkor nem jó az, hogyha nagyon-nagyon eltér akár a közszférában is a fizetés, vagy akár csak a Polgármesteri Hivatalban. Azt gondolom, hogy helyes az, hogy polgármester úr behozta ezt a döntést és helyes az, hogy a törvénynek megfelelni igyekszik. Nem az a kérdés, hogy mennyi a fizetése, hanem az a kérdés, hogy azért a fizetésért milyen munkát végeznek. Azt pedig majd a választók döntik el.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr a konstruktív hozzászólást.


Lengyel Péter képviselő: Egy kicsit mást akartam, amikor Simó Károly elkezdte a demagógiát emlegetni, de azt akkor inkább most zárójelbe teszem. Az előterjesztésben szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ez a fajta önmegtartóztatás 18 millió forint körüli megtakarítást okozott a városnak.


Simó Károly: Muszáj, hogy reagáljak Lengyel Péternek, mert az utolsó mondatom az volt, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi a fizetése, hanem hogy milyen munkát végez. Hozzáteszem, hogy ha valaki nem jó munkát végez, akkor egyetlen döntésével több 100 millió forintos kárt tud okozni, tehát a 18 millió forint egy átlagembernek valóban nagyon sok, tény és való, de egyébként pedig az, hogyha valaki nem jól végzi a dolgát, akkor több 100 millió forint kár keletkezik. De tényleg tegyük félre. Azt hiszem, hogyha jól értettem, akkor egyetértünk a céllal, csak vegyük ki a sallangot belőle.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Senki nem akarta, hogy félremenjen, csak sikerült félremennie.


Lengyel Péter képviselő: Csak a nagyságrendeket szerettem volna aláhúzni, de hagyjuk inkább.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hagyjuk inkább. Felteszem szavazásra az első határozati javaslatot, amelyben egyetértünk a törvényességi felhívásban foglaltakkal, megtárgyaltuk.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú, a polgármester illetménye és költségtérítése megállapítására irányuló határozathozatal elmulasztása tárgyban megküldött törvényességi felhívását megtárgyalta és azzal egyetért.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás alapján hozott döntésekről tájékoztassa a Kormányhivatalt.

Határidő:        döntés továbbítására – Mötv. 134.§ (1) szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

214/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú

törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01403-1/2023 ügyiratszámú, a polgármester illetménye és költségtérítése megállapítására irányuló határozathozatal elmulasztása tárgyban megküldött törvényességi felhívását megtárgyalta és azzal egyetért.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás alapján hozott döntésekről tájékoztassa a Kormányhivatalt.

 

 

Határidő:        döntés továbbítására – Mötv. 134.§ (1) szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kérek egy kis segítséget, mert már rég volt utoljára ilyen helyzetben. Be kell jelentenem az érintettségemet, majd aztán az alpolgármestereknek is és szavaznunk kell róla. Tehát most bejelentem - mivel a következő szavazás rólam szól - az érintettségemet és akkor szavazzunk arról, hogy kizárnak-e engem a szavazásból.

Dr. Feik Csaba jegyző: Igen, személyes érintettségnél jelezni kell magát az érintettséget. A kizárásról szavazni kell, minősített többséggel. Kizárni az érintettet nem kötelező, de a kizárásról szavazni kell.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyébként szerintem az volt a gyakorlat, hogy nem zártuk ki az érintettet, de mindenki úgy szavaz, ahogy akar. Felteszem szavazásra a szavazásból való kizárásomat.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dr. Csőzik László polgármestert „a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 218/2019. (XI.05.) határozat módosítására” vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettsége okán kizárja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – minősített többséggel – 18 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül dr. Csőzik László polgármestert a döntéshozatalból nem zárta ki és erről az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

215/2023. (VI. 28.) határozata

 dr. Csőzik László polgármester kizárása tárgyában hozott döntésről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dr. Csőzik László polgármestert „a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 218/2019. (XI.05.) határozat módosítására” vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettsége okán nem zárta ki.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A 18 nem, ez komoly siker 4 év után. Felteszem szavazásra a polgármesteri illetmény törvényes szintre emeléséről szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 218/2019. (XI.05.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdése alapján havi 1.300.000 forintban állapítja meg.
 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester részére az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján illetménye 15%-ának megfelelő összegű, azaz havi 195.000 forint költségtérítést állapít meg.

A határozat egyéb rendelkezései változatlanok.

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos

Felelős:          dr. Feik Csaba jegyző

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

216/2023. (VI. 28.) határozata

 

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 218/2019. (XI.05.) határozat módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 218/2019. (XI.05.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdése alapján havi 1.300.000 forintban állapítja meg.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester részére az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján illetménye 15%-ának megfelelő összegű, azaz havi 195.000 forint költségtérítést állapít meg.

 

A határozat egyéb rendelkezései változatlanok.

 

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos

Felelős:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Szeretném bejelenteni az érintettségemet.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra Szűcs Gábor alpolgármester úr kizárását a szavazásból.

 


A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szűcs Gábor alpolgármestert, „a Szűcs Gábor alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 219/2019. (XI.05.) határozat módosítására” vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettsége okán kizárja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – minősített többséggel – 18 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül Szűcs Gábor alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárta ki és erről az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

217/2023. (VI. 28.) határozata

 

Szűcs Gábor alpolgármester kizárása tárgyában hozott döntésről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szűcs Gábor alpolgármestert, „a Szűcs Gábor alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 219/2019. (XI.05.) határozat módosítására” vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettsége okán nem zárta ki.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Szűcs Gábor alpolgármester illetményéról szóló határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szűcs Gábor alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 219/2019. (XI.05.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester illetményét – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján – a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi 1.170.000 forintban állapítja meg.
 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester részére – az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján – illetménye 15%-ának megfelelő, azaz havi 175.500 forint összegű költségtérítést állapít meg.

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

dr. Feik Csaba jegyző”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

218/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Szűcs Gábor alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 219/2019. (XI.05.) határozat módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szűcs Gábor alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 219/2019. (XI.05.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester illetményét – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján – a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi 1.170.000 forintban állapítja meg.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester részére – az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján – illetménye 15%-ának megfelelő, azaz havi 175.500 forint összegű költségtérítést állapít meg.

 

 

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

dr. Feik Csaba jegyző

 

 

Tetlák Örs alpolgármester: Szeretném bejelenteni az érintettségemet.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra Tetlák Örs alpolgármester úr kizárását a szavazásból.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tetlák Örs alpolgármestert, „a Tetlák Örs alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 220/2019. (XI.05.) határozat módosítására” vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettsége okán kizárja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – minősített többséggel – 18 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül Tetlák Örs alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárta ki és erről az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

219/2023. (VI. 28.) határozata

 

Tetlák Örs alpolgármester kizárása tárgyában hozott döntésről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tetlák Örs alpolgármestert, „a Tetlák Örs alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 220/2019. (XI.05.) határozat módosítására” vonatkozó döntéshozatalból személyes érintettsége okán nem zárta ki.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Tetlák Örs alpolgármester illetményéról szóló határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tetlák Örs alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 220/2019. (XI.05.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tetlák Örs főállású alpolgármester illetményét – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján – a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi 1.170.000 forintban állapítja meg.
 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tetlák Örs főállású alpolgármester részére 2022. január 1. napjától – az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján – illetménye 15%-ának megfelelő, azaz havi 175.500 forint összegű költségtérítést állapít meg.

A határozat egyéb részei változatlanok.

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 1. Feik Csaba jegyző”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – titkos szavazással – 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

220/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Tetlák Örs alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 220/2019. (XI.05.) határozat módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tetlák Örs alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 220/2019. (XI.05.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tetlák Örs főállású alpolgármester illetményét – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján – a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi 1.170.000 forintban állapítja meg.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tetlák Örs főállású alpolgármester részére 2022. január 1. napjától – az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján – illetménye 15%-ának megfelelő, azaz havi 175.500 forint összegű költségtérítést állapít meg.

 

A határozat egyéb részei változatlanok.

 

Határidő:        azonnal, illetve folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

dr. Feik Csaba jegyző