8. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Települési Környezetvédelmi Program (TKP) elfogadása következik. Javaslom, hogy fogadjuk el.

 

T. Mészáros András képviselő: Én azt javaslom, hogy ne fogadjuk el. A 12. oldal érdekes bevezetővel kezdődik: ,,A felülvizsgálat időszerűsége mellett szólnak még az elmúlt időszakban tapasztalt egészségügyi-, energetikai-, környezeti-, gazdasági-társadalmi változások is, továbbá nem utolsó sorban az új EU költségvetési ciklusban várható forrásokra készülő pályázatok megalapozása”. Ez egy olyan panel, amit bármikor, bárhol, bárkinek el lehet mondani, és ez egyaránt jellemző az egész szövegre. Ez nem Érd települési környezetvédelmi programja, hanem bármely településnek egy környezetvédelmi program vázlata, hogy mit kellene tartalmaznia. Érdekes megfogalmazás az is, hogy a szükségszerűségét a TKP lejárta adja, majd egy a másik sorban az elmúlt időszakban tapasztalt egészségügyi és egyéb társadalmi változásokra hivatkozik, valamint a 2019-es önkormányzati választások eredményére is, hogy új TKP-t kell csinálni. A 39. oldalon van egy számomra értelmezhetetlen táblázat, amely időszakonként kezeli a szolgáltatott víz mennyiségét, az összes szolgáltatott víz mennyiségét, illetve az ivóvíz lakossági átlagfogyasztásnak a köbméter/lakás mértékét. Az átlag 0,11 és 0,12 érték között mozog, majd pedig 2021. évben hirtelen megváltozik, miközben az összes fogyasztás nem nagyon változik, de 114,98 köbméter/lakás fogyasztást jelez. Valószínűleg ez elütés, de jó lenne, ha ezeket a hibákat javítanák. Továbbiakban hivatkozik az eddig meglévő környezetvédelmi programra, majd pedig leírja az értékelésben, hogy a feladatok elvégzéséről nincsenek információk. A készítő azzal volt megbízva, hogy vizsgálja ezt a kérdést, akkor talán meg kellett volna találni akár a negatív, akár a pozitív irányú információkat, ami ezek szerint elmaradt. A 139. oldalon, a „Felhagyott iparterületek, bányák rendezése” részben hasonlóképpen nyilatkozik az értékelésben, hogy az egykori Téglagyár területét az önkormányzat megvásárolta, azon található veszélyessé vált épületeket és építményeket elbontotta, a hasznosítására születtek elképzelések, projekt előkészítés nem történt. Valóban elbontotta az önkormányzat az ott lévő veszélyes épületeket, de meghagyott egyet, melynek konkrét tervei vannak, hogy mit kellene vele csinálni és milyen projekt előkészítés történt. Utalok akár a szálloda tanulmányára. Tehát mintha valójában nem kutatta volna még azt sem végig az alkotó, ami egyébként egyértelműen a rendelkezésére állt. A 139. oldalon szintén a felhagyott üzemi területek környezetvédelmi felülvizsgálatánál is próbálkozik egy hasonló értékeléssel, hogy szóbeli információk alapján kármentesítési folyamatok nem történtek a település közigazgatási területén. ,,Érd külterület 0110/103, 0111/6 és 0111/5 hrsz. alatti ingatlanokon, a volt szennyvízleürítő és környezetének területén feltárt szennyezettség kármentesítésével kapcsolatban kármentesítési folyamatok nem történtek a település közigazgatási területén.” Emlékeztetném, hogy a társulásnak volt egy pályázata kicsivel több, mint 100.000.000 Ft értékben, ahol épp a leürített szennyvízmentesítést végezték el azért, hogy utána létrejöhessen az ún. Optikai Hulladékhasznosító Mű, aminek az első üteme lett volna a zöldhulladék kezelése, tehát ezekről papírok vannak. Csodálkozik is az alkotó, hogy miért rendelik el a kontrollt ezen a területen határozatban, hogy 2024. január 31-ig a kármentesítési monitoring végzésére kötelezték Érd Megyei Jogú Várost. Mert megtörtént egy pályázati munka, ennek a pályázati munkának egyrészt volt már egy ellenőrzése, amikor átvették, majd pedig ellenőrzik, hogy hogyan működik. Hasonlóképpen a 190-199. oldalhoz, foglalkozik a hulladékgazdálkodási rendszerrel, tehát egyrészt utal arra, hogy jogszabályi változások miatt a korábbi feladat megszűnt, illetve megváltozott és feltételezi, hogy fel kell térképezni, hogy az új hulladékgazdálkodási rendszerben mi az önkormányzat és a szolgáltató feladata. Azt gondolom, hogy neki javaslatokat kellett volna tenni, hogy hogy lehet ezt megoldani, de ugyanígy benne maradt ezekkel a problémákkal a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése és fejlesztése, az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok, amik részben már elindultak. Bizonyára lehet rajta javítani, de tudomást nem venni róla úgy gondolom, hogy túlzás. Úgy érzem, hogy ezekkel a felvetett problémákkal ezt a 267 oldalas, programnak nevezett panelgyűjteményt be lehetne vezetni bármely városban. Arra természetesen jó, hogy kipipáltunk egy feladatot, ami később a pályázatírást megkönnyíti, hiszen annak feltétele, hogy ilyen programunk legyen.

 

Dr. Bács István képviselő: Azért mégis érdi konkrétumokra hegyezném ki a természetvédelem pontot. Az anya egy több mint 20 éves dokumentum, az Érdi Krónika alapján készült, amit még Harmat Béla polgármestersége idején adtunk ki először, utána dr. Döcsakovszky Béla idejében. Különösen érdekes, hogy azóta megjelent Érden - mindenki nagy örömére - a hód, melyről ez a tanulmány nem tesz említést. A hód védett állat, tudomásom szerint ezért akarnak pályázni az Unióhoz, hogy hódvárat és hód szállót hozzanak létre. Egyetlenegy helyen szerepel benne a hód szó, az pedig a „közönséges hód védelme érdekében ismert élőhely környékén vízparti 15 méteres sávban lágy és fás szárú növények”, tehát a fák és növények védelme érdekében szóló részben kerül említésre, de nincs felsorolva a védett állatok között, hogy hód élne Érden. Ugyanígy olvastam a Kakukk hegy című fejezetet, ahol nem látom azt, hogy a mai Magyarország területén kizárólag a Kakukk hegynél nő a deres szádorgó nevezetű orchidea. Egész Magyarországon csak itt, Érden él, de ezt elfelejtette megemlíteni a környezetvédelmi tanulmányunk. Ezért mondom, hogy ez egy több, mint 20 éves anyag alapján készült mű, egy olyan hihetetlen felületes munkának tűnik és beleolvasva a részletekbe, amikor kifejezetten azokat a célokat keressük, amiket Önök szeretnének, hogy ezt a magam részéről nem tudom támogatni. Ezért valaki kapott megbízást, pénzt az önkormányzattól hogy ezt elkészítse vagy ezt a Hivatal dolgozói önszorgalomból csinálták?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Önszorgalomból, illetve munkaköri kötelességük teljesítése gyanánt csinálták, nem volt külső megbízás ebben a tekintetben. Döntően Varga Illés Levente, a Környezetvédelmi Osztály vezetőjének munkája.

 

Simó Károly képviselő: Először is szeretném kiemelni és lehet, hogy sokan meg fognak lepődni, de azt gondolom, hogy komoly alapozó munka van az anyag mögött. Ez egy nagyon komoly anyag és a leíró részekben sok pozitívum van, így ennyi év után áttekintve folyamatokat, komoly dokumentáltság van mögötte. A helyzetleíró részek alaposak, és azt hiszem, hogy a legtöbb esetben az anyag adatai nagy százalékában helyesek, viszont vannak hiányosságok is. A következtetések nem minden esetben megfelelőek, illetve azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket jó lett volna egy kicsit jobban egyeztetni. Nem találtam az anyagban például, hogy évtizedek óta ismert problémát jelentenek az Érden feltörő források, melyek megjelentek Parkvárosban, sőt az M7-es feletti részen is. Korábban ezzel a problémával nagyon sokat foglalkoztunk, ez is egy olyan helyzet, amivel foglalkozni kellett volna. Ismerve az anyag alkotóját, kicsit meglepődtem azon, hogy például nem foglalkozik az anyag zajvédelem tekintetében a tököli reptérrel. Emlékszem, hogy nagyon sokat küzdöttünk azért, és van ugyan egy ráutalás, hogy Ófalu területén bizonyos helyi védelem van elhelyezve, de igazából azt gondolom, hogy a tekintetünket soha nem szabad levegyük a tököli reptér kérdéséről. Mindig szem előtt kell tartani továbbá a választókerületemet érintően a Tolmács utcai kovácsüzem zaját, mely állandó konfliktusforrás. Utalás ugyan van arra, hogy van egy zajvédelmi intézkedéssorozat, amit folytatni kell az önkormányzatnak, de azt gondolom, hogy ezzel hangsúlyosabban kellene foglalkozni. Szerintem nagyon jó, hogy a projekt előkészítések területén egy olyan intézményrendszert javasol az anyag, melyet, ha komolyan gondol a többség és végig is viszi, akkor szerintem nagyon jó lesz a városnak és egy olyan projektelőkészítő csapat állhat fel, akik tényleg a következő évtizedekre nagyon jó fejlesztési projekteket tudnak előkészíteni, azonban tartok tőle, hogy ez írott malaszt marad, és egyedül marad ezzel az anyag készítője. Fontos lett volna, hogy a mai problémákra reflektáljon az anyag, tehát ne arra, ami egy ideológia, ami majd a jövő, divatos és nemzetközileg is próbálják erőltetni. Ma Érden úgy gondolom, igen komoly probléma az ivóvízellátás. Szép és jó, hogy legyenek parkok, legyen zöldfelület, de egy olyan városban, ahol az infrastruktúra teljesen rendben van. Úgy gondolom, hogy Érden a hangsúlyt elsősorban az infrastruktúrára kell helyezni. Az anyag azt mondja, hogy minden rendben az intézményrendszerrel, de ez nem igaz, mert nincs elég bölcsőde, óvoda és idősek otthona sem. Az ivóvízvezeték hálózat jelenleg sem tudja ellátni funkcióját, előrelátható a folyamatokból, amik nagyon precízen le vannak írva ebben az anyagban, hogy hová tartunk. Az első és legfontosabb feladatunk, hogy ezt rendbe tegyük akár azzal, hogy az ercsi vízbázisból behozzuk a vizet, akár azzal, hogy alkalmassá tesszük, hogy a Duna felől fel lehessen nyomni a megfelelő nyomásövezetekbe. Ez igen komoly hiányossága az anyagnak, mert ezzel foglalkozni kell, tehát először az infrastruktúra, a mindennapi életkörülményeik legyenek rendben és természetesen, amikor már úgymond kész a város, akkor lehet foglalkozni a többi résszel. Ha összeadjuk az anyagban szereplő projektek-terveket, alulról súrolja a 400-500 milliárd forintot az értéke, ha ezt mind megvalósítanánk. Tehát arra nagyon jó, ha bármit a következő 20-25 évben bármelyik városvezetés szeretne megcsinálni, azt tudja mondani, hogy benne volt ebben az anyagban, azonban a prioritást, hogy mi lenne a következő feladat, amire koncentrálni kellene, azt hiányolom belőle.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm az ellenzék képviselőinek a döntően konstruktív kritikáit. Annyit az anyag védelmében mint előterjesztő, hogy grandiózus munka van mögötte, Varga Illés ezt hosszú hónapokig írta. Azért elhangzott méltatás is a tisztelt képviselő urak részéről. Nyilvánvalóan frakciónk másképp látja és elfogadásra javasolja.

 

T. Mészáros András képviselő: Eszerházy Pétert idézném, mert így járt szegény alkotó, hogy „kutya nehéz úgy hazudni, hogy az ember nem ismeri az igazságot”.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város 2023-27 közötti időszakra szóló – a jelen határozat mellékletét képező – Települési Környezetvédelmi Programját elfogadja.

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Települési Környezetvédelmi Programban részletezett feladatok előzetesen becsült költségeinek biztosításához térképezze fel a saját bevételi körön kívül eső támogatási forrásokat és tegye meg a szükséges és lehetséges intézkedéseket azok hozzáférhetővé tétele érdekében. Az adott évi költségvetések tervezésekor a felmerülő kiadási előirányzatokat pontosítva, a költségvetés lehetőségeire tekintettel tervezze be.

Határidő:        1. pont tekintetében – azonnal

  1. pont tekintetében - folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozat melléklete annak .pdf formátuma miatt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 9 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

225/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Települési Környezetvédelmi Program elfogadásáról

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város 2023-27 közötti időszakra szóló – a jelen határozat mellékletét képező – Települési Környezetvédelmi Programját elfogadja.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Települési Környezetvédelmi Programban részletezett feladatok előzetesen becsült költségeinek biztosításához térképezze fel a saját bevételi körön kívül eső támogatási forrásokat és tegye meg a szükséges és lehetséges intézkedéseket azok hozzáférhetővé tétele érdekében. Az adott évi költségvetések tervezésekor a felmerülő kiadási előirányzatokat pontosítva, a költségvetés lehetőségeire tekintettel tervezze be.

 

Határidő:        1. pont tekintetében – azonnal

  1. pont tekintetében - folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak pdf formátuma miatt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Az ülés vezetését átadom Szűcs Gábor alpolgármester úrnak. Elnézést kérek a Közgyűléstől, Lantos Csaba miniszter úr önkormányzati érdekszövetségi egyeztetést tart, energiacsúcsra kerül sor, melyen én képviselem a Magyar Önkormányzatok Szövetségét. A továbbiakban eredményes tárgyalást kívánok a Közgyűlésnek.

 

 

Szűcs Gábor alpolgármester átvette az ülés vezetését.