J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. április 27-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal,  Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Martin Norbert, a Pályázati Osztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Tassy Márton, a Pannon Menza Szolgáltató és Vendéglátó Kft. képviselője, Vaspöriné Csák Szabina, a Pannon Menza Szolgáltató és Vendéglátó Kft. képviselője, Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, Nagy László, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka, Rózsa Gábor, az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Kocsis János, az Érd Városi Polgárőr Egyesület elnöki tanácsadója, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője, Dávid Dzsenifer, a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetője, Varga-Kéri Erika, a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezető-helyettese

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nagy László tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

 1. Beszámoló az Érd Városi Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Macsotay Tibor elnök

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság képviselője

 1. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató

 1. A Pöttöm Sziget Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakmai munkájának értékelése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Dávid Dzsenifer intézményvezető

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, valamint a Szociális Gondozó Központ Érd szakmai munkájának értékelése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Bereiné Petrik Mária intézményvezető

 1. A 2023. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2022. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2022. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Festal tömbre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és társadalmi egyeztetéséről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd, Emma u. 7., 22552/28 hrsz-ú ingatlan önkormányzati törzsvagyonból való kivonása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Horvát Önkormányzattal együttműködés a Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021 (3. szakasz) pályázat kapcsán

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érdi Városgazda alapító okiratának módosítása

 Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 1. Bírósági ülnökök megválasztása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Közgyűlés! Köszöntök mindenkit, külön köszöntöm kedves vendégeinket. Áprilisi rendes ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy 16 fővel határozatképesek vagyunk. Dr. Asztalos Éva előre jelezte távollétét, Andrasek Mónika előre jelezte, hogy 11 óra körül érkezik.

Antunovits Antal képviselő: Katona Sándor, aki Ófaluban a repülő emlékmű megálmodója, sajnos három hónappal ezelőtt elhunyt. Kérem a Közgyűlést, hogy egy perces néma felállással tisztelegjen Katona Sándor előtt.

Dr. Csőzik László polgármester: Kérem a Közgyűlést, hogy néma főhajtással emlékezzünk meg Katona Sándorról.

A Közgyűlés 1 perces néma főhajtással emlékezett meg Katona Sándorról.

Dr. Csőzik László polgármester: A mai napirendhez három sürgős előterjesztés érkezett: „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása”, „Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ázsiós tőkeemeléséről” és „A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról”. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
93/2023. (IV. 27.) határozata 
sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása”, „Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ázsiós tőkeemelése”, valamint „A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadása” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztéseket a 2023. április 27-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. április 27-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nagy László tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

 1. Beszámoló az Érd Városi Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Macsotay Tibor elnök

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság képviselője

 1. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató

 1. A Pöttöm Sziget Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakmai munkájának értékelése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Dávid Dzsenifer intézményvezető

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, valamint a Szociális Gondozó Központ Érd szakmai munkájának értékelése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Bereiné Petrik Mária intézményvezető

 1. A 2023. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2022. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2022. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Festal tömbre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és társadalmi egyeztetéséről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd, Emma u. 7., 22552/28 hrsz-ú ingatlan önkormányzati törzsvagyonból való kivonása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Horvát Önkormányzattal együttműködés a Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021 (3. szakasz) pályázat kapcsán

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

 Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érdi Városgazda alapító okiratának módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 1. Bírósági ülnökök megválasztása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ázsiós tőkeemeléséről

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
94/2023. (IV. 27.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. április 27-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. április 27-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nagy László tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

 

 1. Beszámoló az Érd Városi Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Macsotay Tibor elnök

 

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság képviselője

 

 1. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató

 

 1. A Pöttöm Sziget Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakmai munkájának értékelése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Dávid Dzsenifer intézményvezető

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, valamint a Szociális Gondozó Központ Érd szakmai munkájának értékelése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Bereiné Petrik Mária intézményvezető

 1. A 2023. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2022. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2022. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Festal tömbre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és társadalmi egyeztetéséről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd, Emma u. 7., 22552/28 hrsz-ú ingatlan önkormányzati törzsvagyonból való kivonása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Horvát Önkormányzattal együttműködés a Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021 (3. szakasz) pályázat kapcsán

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

 Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érdi Városgazda alapító okiratának módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Bírósági ülnökök megválasztása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

24. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

 Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ázsiós tőkeemeléséről

    Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nagy László tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

 

 1. Beszámoló az Érd Városi Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Macsotay Tibor elnök

 

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság képviselője

 

 1. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató

 

 1. A Pöttöm Sziget Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakmai munkájának értékelése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Dávid Dzsenifer intézményvezető

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, valamint a Szociális Gondozó Központ Érd szakmai munkájának értékelése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester
Meghívott:      Bereiné Petrik Mária intézményvezető

 

 1. A 2023. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2022. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2022. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Festal tömbre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és társadalmi egyeztetéséről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Emma u. 7., 22552/28 hrsz-ú ingatlan önkormányzati törzsvagyonból való kivonása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Horvát Önkormányzattal együttműködés a Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021 (3. szakasz) pályázat kapcsán

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Városgazda alapító okiratának módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Bírósági ülnökök megválasztása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ázsiós tőkeemeléséről

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek